Vés al contingut principal

Desenvolupament de biomarcadors de consum i d'efecte d'un patró d'alimentació mediterrània en la prevenció de la malaltia cardiovascular. Una aproximació metabolòmica.

 

INFORMACIÓ GENERAL 

Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes de recerca i accions complementàries
Organisme: Ministeri de Ciència i Innovació
Programa: Ciència i Tecnologia dels Aliments (AGL-ALI)
Codi oficial: AGL2009-13906-C02-01
Data inicial: 01/01/2010
Data final: 30/06/2014

Paraules clau: Nutrició / Polifenols / Biomarcadors / Dieta Mediterrània / Metabolòmica

 

EQUIP INVESTIGADOR
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cristina Andrés-Lacueva
Tècnic superior contractat: Olga Jáuregui Pallarés
Investigador "Ramón y Cajal": Rafael Llorach Asunción
Becari postdoctoral: Mª del Pilar Trespalacios Sosa
Investigador contractat: Sara Tulipani
Professor associat: Marta Pérez Julián
Becaris predoctorals:
  • Maria Rotchés Ribalta (FI-DGR 2010)
  • Rosa Vázquez Fresno (FPI 2010)
  • Montse Rabassa Bonet (Beca associada a projecte)
  • Mar Garcia-Aloy (FI-DGR 2011)

 

RESUM

Existeix un gran interès en conèixer la biodisponibilitat dels components saludables dels aliments amb l'objectiu de determinar el seu paper en la reducció del risc de desenvolupar malalties i millora de la qualitat de vida. L'avaluació dels beneficis o riscos d'un determinat aliment i/o dels seus components requereix disposar de resultats obtinguts en estudis que permetin obtenir conclusions amb la màxima evidència científica sobre els seus efectes sobre l'organisme i a partir d'aquesta informació poder el·laborar recomanacions sòlides i fiables per als consumidors. L'objectiu principal d'aquest projecte és la identificació de biomarcadors robustos, sensibles i fiables, basats en la seva biodisponibilitat, activitat i relació amb la ingesta de determinats aliments (marcadors de consum), així com la seva associació amb la reducció del risc cardiovascular (marcadors d'efecte). L'estudi PREDIMED (Prevenció amb Dieta Mediterrània) és un assaig clínic d'intervenció dietètica que pretén avaluar amb el màximo nivell d'evidència científica l'eficàcia de la dieta mediterrània en la prevenció primària de la malaltia cardiovascular. Fins al moment actual s'han inclòs 7500 participants amb un elevat risc vascular, dels que 3874 han estat seguits durant 3 años. Per a aquest estudi se seleccionaran 600 individus d'alt riesgo, repartits en els tres grups d'intervenció (oli d'oliva, 200; fruits secs, 200) i dieta baixa en greix (200). A tots ells se'ls realizarà un qüestionari de freqüència de consum i d'activitat física, i se'ls extreuran mostres biològiques a l'inici, a l'any i als 3 anys. Es determinaran els metabolits en orina (Food metabolome) gràcies a una aproximació metabolòmica, així com els marcadors d'inflamació relacionats amb l'arteriosclerosi i l'estabilitat de la placa d'ateroma. Es tractarà de correlacionar les dades de la ingesta de determinats aliments i compostos bioactius (polifenols) amb les determinacions de polifenols i els seus metabolits en orina (valoració com a marcadors de consum), així com amb els biomarcadors d'inflamació arterial i d'estabilitat de la placa d'ateroma (valoració com a marcadors d'eficàcia).

 

PUBLICACIONS