Vés al contingut principal

Fruites del bosc

A més a més del tast, el color és un dels atributs del menjar, pel qual els humans ens decidim per un aliment en comptes d’un altre. Vermell, blau i violeta són colors atractius que ens tempten a consumir diferents fruites del bosc; aquests colors són conseqüència de l’elevat contingut en antocianines. Nombroses investigacions suggereixen que els compostos polifenòlics presents en fruites i verdures plenes de color, poden tenir una potent activitat antioxidant i antiinflamatòria. Els flavonoids més abundants de la dieta són els flavanols (catequines i proantocianidines), antocianines, i els seus productes d’oxidació.

Fins al moment, mai s’havia comprovat si aquests compostos fenòlics [com per exemple les antocianines dels mirtils (BB)] després d’una dieta normal, poguessin accedir directament al sistema nerviós central (SNC). De fet, mentre que hi ha nombrosos estudis que han determinat les antocianines en plasma, cap estudi havia determinat la seva presència en el SNC després d'una suplementació normal. D’aquesta manera, l’objectiu del nostre estudi va ser determinar aquests compostos en diverses àrees del SNC associades a processos cognitius i/o motors després d’una suplementació amb BB (BBS).

Rates envellides van ser alimentades amb una dieta del 2% BB durant 8-10 setmanes. Vam analitzar el contingut d’antocianines de la dieta i en les diverses regions del SNC de les rates (cerebel, estriàtum, còrtex i hipocamp), tant de les rates control com de les BBS. Degut a que s’esperava que les quantitats que poguéssim trobar en SNC serien ínfimes, es van haver de posar a punt noves tècniques analítiques d’elevada sensibilitat. Les determinacions es van realitzar mitjançant cromatografia líquida (LC) acoblada a espectrometria de masses (ESI-MS/MS) amb dos instruments: I) una trampa d’ions, i II) un triple quadripol. Els resultats van ser evidents: no es van detectar antocianines a cap de les regions de les rates control, mentre que sí que es van detectar formes glicosilades de les antocianines dels mirtils en diverses regions del SNC, principalment en còrtex i hipocampus. Segons el nostre coneixement, vam detectar per primera vegada la presència directa d’antocianines en el SNC després d’una suplementació dietètica que correspon a uns nivells normals d’ingesta que en humans correspondria a una ració (una taça) de nabius al dia. Els nostres resultats demostren que les antocianines poden travessar la barrera hematoencefàlica i localitzar-se en diverses regions del SNC de vital importància en processos d’aprenentatge i memòria. A més a més, aquests resultats suggereixen que aquests compostos podrien transmetre directament el seu poder antioxidant i la seva capacitat de modificar diverses senyals a nivell central.

D’aquesta manera una ingesta òptima d’aquests aliments naturals, atractius pel seu color, com ara els nabius o altres fruites del bosc, podrien afavorir el nostre estat de salut i intercedir en la prevenció de malalties neurodegeneratives i un òptim funcionament neuronal.

Aquest estudi es va realitzar en col·laboració amb:

  • USDA Human Nutrition Research Center on Aging, Neuroscience Lab. at Tufts University, USA;
  • Dept. of  Psychology, Simmons College, USA;
  • Department of Nutrition & Food Science-CeRTA, University of Barcelona, Spain;
  • Scientific and Technical Services, University of Barcelona, Spain.

Referències:

  1. Wu X, Cao G, Prior RL. Absorption and metabolism of anthocyanins in elderly women after consumption of elderberry or blueberry. J Nutr 2002;132(7):1865-71.
  2. Felgines C, Texier O, Besson C, Fraisse D, Lamaison J-L, Remesy C. Blackberry anthocyanins are slightly bioavailable in rats. The Journal of Nutrition 2002;132(6):1249-1253.
  3. Liu DQ, Xia YQ, Bakhtiar R. Use of a liquid chromatography/ion trap mass spectrometry/triple quadrupole mass spectrometry system for metabolite identification. Rapid Commun Mass Spectrom 2002;16(13):1330-1336.

 

PUBLICACIONS DEL GRUP:

  • Andres-Lacueva C, Shukitt-Hale B, Galli RL, Jauregui O, Lamuela-Raventos RM, Joseph JA. Anthocyanins in aged blueberry-fed rats are found centrally and may enhance memory. Nutritional Neuroscience. 2005;8(2):111-120. PubMed