Vés al contingut principal

Cacau, solubles de cacau i xocolata

El cacau és un dels aliments més rics en polifenols, principalment del grup dels flavan-3–ols (catequina, epicatequina i procianidines). També contenen, tot i que en menor quantitat, flavonols com la quercetina i els seus glucòsids i antocians.

Recentment s’ha evidenciat que els flavonoids del cacau i els seus derivats presenten una gran varietat d’accions beneficioses principalment en la prevenció de malalties cardiovasculars i degeneratives:

 1. Acció antioxidant protectora front a radicals lliures i altres espècies oxigen-reactives, prevenint així l’oxidació de les LDL.
 2. Moduladors de l’homeòstasi vascular, inhibint l’agregació plaquetària.

La forma més popular de consumir cacau és com a xocolata, però en molts països una de les principals fonts de cacau en l’alimentació ve deguda al consum de solubles de cacau, preparació a base de cacau que es dissol en llet o en aigua per a convertir-la en una beguda molt utilitzada en els esmorzars dels més petits. Espanya és el país amb el major consum de solubles de cacau del món, 1.7 Kg/persona/any, seguit d’altres com Noruega, Suècia, França, Brasil, Àustria i Austràlia.

Els efectes beneficiosos dels polifenols del cacau dependran de la quantitat consumida, la seva biodisponibilitat i l’activitat biològica dels metabòlits formats durant el seu metabolisme i excreció. Per tant, l’objectiu d’aquest projecte és conèixer el tipus i concentració de metabòlits a la sang i orina de voluntaris sans després de prendre 40g de solubles de cacau. Paral·lelament, s’estudia si la llet afecta d’alguna manera l’absorció i excreció d’aquests i la seva capacitat antioxidant.

 

PUBLICACIONS DEL GRUP:

 • Llorach R, Urpi-Sarda M, Tulipani S, Garcia-Aloy M, Monagas M, Andres-Lacueva C. Metabolomic fingerprint in patients at high risk of cardiovascular disease by cocoa intervention. Mol Nutr Food Res. 2013;57(6):962-973. PubMed
 • Vázquez-Agell M, Urpi-Sarda M, Sacanella E, Camino-López S, Chiva-Blanch G, Llorente-Cortés V, Tobias E, Roura E, Andres-Lacueva C, Lamuela-Raventós RM, Badimon L, Estruch R. Cocoa consumption reduces NF-κB activation in peripheral blood mononuclear cells in humans. Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases.  2013;23(3):257-263. PubMed
 • Khan N, Monagas M, Andrés-Lacueva C, Casas R, Urpí-Sardà M, Lamuela-Raventós RM, Estruch R. Regular consumption of cocoa powder with milk increases HDL cholesterol and reduces oxidized LDL levels in subjects at high-risk of cardiovascular disease. Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases [en premsa]. PubMed
 • Khan N, Monagas M, Llorach R, Urpí-Sardà M, Rabassa M, Estruch R, Andrés-Lacueva C. Targeted and metabolomic study of biomarkers of cocoa powder consumption: effects on inlammatory biomarkers in patients at high risk of cardiovascular disease. Agro Food Industry Hi-Tech. 2010;21(3):54-57.
 • Urpi-Sarda M, Ramiro-Puig E, Khan N, Ramos-Romero S, Llorach R, Castell M, Gonzalez-Manzano S, Santos-Buelga C, Andres-Lacueva C. Distribution of epicatechin metabolites in lymphoid tissues and testes of young rats with a cocoa-enriched diet. British Journal of Nutrition. 2010;103(10):1393-1397. PubMed
 • Urpi-Sarda M, Llorach R, Khan N, Monagas M, Rotches-Ribalta M, Lamuela-Raventos R, Estruch R, Tinahones FJ, Andres-Lacueva C. Effect of milk on the urinary excretion of microbial phenolic acids after cocoa powder consumption in humans. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2010;58(8):4706-4711. PubMed
 • Llorach-Asunción R, Jauregui O, Urpi-Sarda M, Andres-Lacueva C. Methodological aspects for metabolome visualization and characterization. A metabolomic evaluation of the 24-hour evolution of human urine after cocoa powder consumption. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2010;51(2):373-381. PubMed
 • Llorach R, Urpi-Sarda M, Jauregui O, Monagas M, Andres-Lacueva C. An LC-MS-based metabolomics approach for exploring urinary metabolome modifications after cocoa consumption. Journal of Proteome Research. 2009;8(11):5060-5068. PubMed
 • Urpi-Sarda M, Monagas M, Khan N, Llorach R, Lamuela-Raventós RM, Jáuregui O, Estruch R, Izquierdo-Pulido M, Andrés-Lacueva C. Targeted metabolic profiling of phenolics in urine and plasma after regular consumption of cocoa by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 2009;1216(43):7258-7267. PubMed
 • Monagas M, Khan N, Andres-Lacueva C, Casas R, Urpí-Sardà M, Llorach R, Lamuela-Raventós RM, Estruch R. Effect of cocoa powder on the modulation of inflammatory biomarkers in patients at high risk of cardiovascular disease. American Journal of Clinical Nutrition. 2009;90(5):1144-1150. PubMed
 • Urpi-Sarda M, Monagas M, Khan N, Lamuela-Raventos RM, Santos-Buelga C, Sacanella E, Castell M, Permanyer J, Andres-Lacueva C. Epicatechin, procyanidins, and phenolic microbial metabolites after cocoa intake in humans and rats. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2009;394(6):1545-1556. PubMed
 • Roura E, Andrés-Lacueva C, Estruch R, Mata-Bilbao ML, Izquierdo-Pulido M, Lamuela-Raventós RM. The effects of milk as a food matrix for polyphenols on the excretion profile of cocoa (-)-epicatechin metabolites in healthy human subjects. British Journal of Nutrition. 2008;100(4):846-851. PubMed
 • Andres-Lacueva C, Monagas M, Khan N, Izquierdo-Pulido M, Urpi-Sarda M, Permanyer J, Lamuela-Raventós RM. Flavanol and flavonol contents of cocoa powder products: influence of the manufacturing process. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008;56(9):3111-3117.PubMed
 • Roura E, Andrés-Lacueva C, Estruch R, Mata-Bilbao ML, Izquierdo-Pulido M, Waterhouse AL, Lamuela-Raventós RM. Milk does not affect the bioavailability of cocoa powder flavonoid in healthy human. Annals of Nutrition & Metabolism. 2007;51(6):493-498. PubMed
 • Roura E, Almajano MP, Bilbao ML, Andrés-Lacueva C, Estruch R, Lamuela-Raventós RM. Human urine: epicatechin metabolites and antioxidant activity after cocoa beverage intake. Free Radical Research. 2007;41(8):943-949. PubMed
 • Ramiro-Puig E, Urpí-Sardà M, Pérez-Cano FJ, Franch A, Castellote C, Andrés-Lacueva C, Izquierdo-Pulido M, Castell M. Cocoa-enriched diet enhances antioxidant enzyme activity and modulates lymphocyte composition in thymus from young rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007;55(16):6431-6438. PubMed
 • Lamuela-Raventós RM, Romero-Pérez AI, Andrés-Lacueva C, Tornero, A. Health Effects of Cocoa Flavonoids. Food Science and Technology International. 2005:11(3):159-176. Abstract
 • Roura E, Andrés-Lacueva C, Jáuregui O, Badia E, Estruch R, Izquierdo-Pulido M, Lamuela-Raventós RM. Rapid liquid chromatography tandem mass spectrometry assay to quantify plasma (-)-epicatechin metabolites after ingestion of a standard portion of cocoa beverage in humans. J Agricultural and Food Chemistry. 2005;53(16):6190-6194. PubMed
 • Ramiro E, Franch A, Castellote C, Andrés-Lacueva C, Izquierdo-Pulido M, Castell M. Effect of Theobroma cacao flavonoids on immune activation of a lymphoid cell line. British Journal of Nutrition. 2005;93(6):859-866. PubMed
 • Roura E, Andrés-Lacueva C, Jáuregui O, Badia E, Estruch R, Izquierdo-Pulido M, Lamuela-Raventós RM. Rapid liquid chromatography tandem mass spectrometry assay to quantify plasma (-)-epicatechin metabolites after ingestion of a standard portion of cocoa beverage in humans. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2005; 53(16):6190-6194. PubMed
 • Sánchez-Rabaneda F, Jáuregui O, Casals I, Andrés-Lacueva C, Izquierdo-Pulido M, Lamuela-Raventós RM. Liquid chromatographic/electrospray ionization tandem mass spectrometric study of the phenolic composition of cocoa (Theobroma cacao). Journal of Mass Spectrometry. 2003;38(1):35-42. PubMed
 • Lamuela-Raventós RM, Andrés-Lacueva C, Permanyer J, Izquierdo-Pulido M. More antioxidants in cocoa. Journal of Nutrition. 2001;131(3):834-835. PubMed
 • Andres-Lacueva C, Lamuela-Raventós RM, Jauregui O, Casals I, Izquierdo-Pulido M, Permanyer J. An LC method for the analysis of cocoa phenolics. LC GC Europe. 2000;902-4.