Vés al contingut principal

Phenol Explorer 2.0: Desenvolupament de bases de dades de metabolits de polifenols en mostres biològiques

En col•laboració amb el grup del Dr. Augustin Scalbert de l’INRA (Clermont-Ferrand, França), s’ha dut a terme l’ampliació de la base de dades Phenol Explorer 2.0, on s’integra el metabolisme dels polifenols i la seva farmacocinètica després del consum d’aliments rics en polifenols.
Per a dur-ho a terme es va realitzar una cerca sistemàtica de més de 200 publicacions científiques sobre el metabolisme de polifenols en estudis in vivo, evaluant les publicacions trobades i extraient les dades de fins a 375 metabolits formats in vivo i les seves concentracions en plasma i orina. Mitjançant aquesta col•laboració, la interfície web de Phenol-Explorer (versión 2.0) (http://www.phenol-explorer.eu/) permet conèixer els nivells de polifenols en l’organisme i els metabolits formats a partir de la ingesta d’un determinat polifenol o aliment ric en polifenols.

   

PUBLICACIONS DEL GRUP:

  • Rothwell JA et al. Phenol-Explorer 2.0: a major update of the Phenol-Explorer database integrating data on polyphenol metabolism and pharmacokinetics in humans and experimental animals. Database (Oxford). 2012;2012:bas031. PubMed